Reisebrev fra Svalbard

Her kommer vårt første bildereisebrev fra Svalbard. Alle bildene denne gangen kommer fra Longyearbyen.

Husk å sette avspilleren i Youtube til HD for å få akseptabel kvalitet på bildene.
HD-innstilling